WYBRANE DANE FINANSOWE


WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY SARE SA W LATACH 2012-2016 (w tys. zł)

 201220132014201520161-3Q 2017
Przychody ze sprzedaży87301454425021382604134233108
Zysk ze sprzedaży6134503050633757303 149
Zysk brutto3291952007528652353 195
Zysk netto230271383405039792093
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej-1115261758323228162 740
Zobowiązania długoterminowe411268355301554695
Zobowiązania krótkoterminowe147322584274621465916 273
Kapitał własny121201320915155189082247724 409
Zysk na działalności operacyjnej7516042610624753383 193

POBIERZ WYBRANE DANE FINANSOWE TUTAJ