WYBRANE DANE FINANSOWE


WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY SARE SA W LATACH 2014-2018 (w tys. zł)

 201420152016 20172018
Przychody ze sprzedaży2502138260413424596648334
Zysk brutto20075286523541971479
Zysk netto1383405039792832517
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej17583232281646435686
Zobowiązania długoterminowe3553015548111413
Zobowiązania krótkoterminowe427462146591863512897
Kapitał własny1515518908224772514725822
Zysk na działalności operacyjnej26106247533843201639

POBIERZ WYBRANE DANE FINANSOWE TUTAJ