WYBRANE DANE FINANSOWE


WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY SARE SA W LATACH 2012-2017 (w tys. zł)

 20122013201420152016 2017
Przychody ze sprzedaży87301454425021382604134245966
Zysk brutto3291952007528652354197
Zysk netto230271383405039792832
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej-1115261758323228164643
Zobowiązania długoterminowe411268355301554811
Zobowiązania krótkoterminowe147322584274621465918635
Kapitał własny121201320915155189082247725147
Zysk na działalności operacyjnej7516042610624753384320

POBIERZ WYBRANE DANE FINANSOWE TUTAJ