WYBRANE DANE FINANSOWE


WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY SARE SA W LATACH 2012-2017 (w tys. zł)

 20122013201420152016 2017H1 2018
Przychody ze sprzedaży8730145442502138260413424596622679
Zysk brutto32919520075286523541972346
Zysk netto2302713834050397928321559
Przepływy pieniężne netto na działalności operacyjnej-11152617583232281646432672
Zobowiązania długoterminowe4112683553015548111243
Zobowiązania krótkoterminowe1473225842746214659186357411
Kapitał własny12120132091515518908224772514728033
Zysk na działalności operacyjnej75160426106247533843202509

POBIERZ WYBRANE DANE FINANSOWE TUTAJ