roczne

Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok SARE SA
4.00 KB
Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok GK SARE
4.00 KB
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok GK SARE
4.00 KB
Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok SARE S.A.
4.00 KB
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE za 2015 rok
11,600.81 KB
Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok 2015
9,081.77 KB
Jednostkowy Raport Roczny za 2014 SARE SA
9,592.39 KB
Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 Grupa Kapitałowa
8,455.25 KB
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2013
13,183.42 KB
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za 2013
63.83 KB
Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok obrotowy 2013
10,594.41 KB
Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za 2013r.
44.46 KB