roczne

Skonsolidowany Raport Roczny za 2018 rok GK SARE
22.09 MB
23 kwietnia 2019
Jednostkowy Raport Roczny za 2018 rok SARE S.A.
20.92 MB
23 kwietnia 2019
Jednostkowy Raport Roczny za 2017 rok SARE SA
4.00 KB
26 marca 2018
Skonsolidowany Raport Roczny za 2017 rok GK SARE
4.00 KB
26 marca 2018
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok GK SARE
4.00 KB
22 marca 2017
Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok SARE S.A.
4.00 KB
22 marca 2017
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE za 2015 rok
11,600.81 KB
18 marca 2016
Jednostkowy Raport Roczny SARE SA za rok 2015
9,081.77 KB
18 marca 2016
Jednostkowy Raport Roczny za 2014 SARE SA
9,592.39 KB
14 kwietnia 2015
Skonsolidowany Raport Roczny za 2014 Grupa Kapitałowa
8,455.25 KB
14 kwietnia 2015
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za rok obrotowy 2013
13,183.42 KB
15 kwietnia 2014
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Kapitałowej SARE SA za 2013
63.83 KB
15 kwietnia 2014