PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE


PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM W LATACH 2012-2016 ( EBIT ORAZ EBITDA PODANE W TYS. ZŁ)

 201220132014201520161-3Q 2017
Zysk/strata na akcję zwykłą 0,100,010,621,831,740,77
Wartość księgowa na akcję5,475,966,848,539,814,99
Rentowność sprzedaży netto2,63%0,19%5,53%11%10%6,3%
EBITDA10409172998679461834192
EBIT7516042610624753383193

POBIERZ WSKAŹNIKI FINANSOWE TUTAJ