PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE


PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE W UJĘCIU SKONSOLIDOWANYM W LATACH 2012-2017 ( EBIT ORAZ EBITDA PODANE W TYS. ZŁ)

 201220132014201520162017
Zysk/strata na akcję zwykłą 0,100,010,621,831,741,24
Wartość księgowa na akcję5,475,966,848,539,8110,97
Rentowność sprzedaży netto2,63%0,19%5,53%11%10%16%
EBITDA10409172998679461834291
EBIT7516042610624753385672

POBIERZ WSKAŹNIKI FINANSOWE TUTAJ