Dane rejestrowe spółki

SARE SA ul. Raciborska 35a, 44 - 200 Rybnik
NIP: 642-28-84-378
KRS: 0000369700, REGON: 240018741
Wysokość kapitału zakładowego: 229.155,10 PLN Inspektor ochrony danych: Michał Wowra, adres e-mailowy: iod@sare.pl

Relacje inwestorskie

Agnieszka Grodoń
IR Specialist
+48 519 190 216


Siedziba w Rybniku

ul. Raciborska 35a
44-200 Rybnik
+ 48 32 42 10 180

Oddział w Warszawie

ul. Grzybowska 2 lok. 34
00-131 Warszawa
+ 48 22 121 00 60Adres email

Telefon

Treść wiadomości

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółki należące do Grupy Kapitałowej SARE, której podmiotem dominującym jest SARE S.A z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, NIP 642–28-84-378, w celu marketingowym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Dane będą przetwarzane do odwołania zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadomy, że mam możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na moją szczególną sytuacje oraz wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym, cofnięcie uprzednio wyrażonej zgody nie wpłynie na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem. Rozumiem także, że mam prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
Dane będą profilowane w celu przedstawienia najbardziej korzystnej i dopasowanej oferty. W celu uzyskania dodatkowych informacji lub realizacji wyżej wymienionych prawa prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail IOD@sare.pl

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204) oraz na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących w celu marketingu bezpośredniego produktów własnych, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.) przez spółki należące do Grupy Kapitałowej SARE, której podmiotem dominującym jest SARE S.A.. z siedzibą w Rybniku, przy ul. Raciborskiej 35a, NIP 642-28-84-378. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Subskrypcja

Chcesz otrzymywać informacje na temat relacji inwestorskich SARE? Zapisz się na nasze newsletter!