KALENDARZ INWESTORA

24 marca – 22 kwietnia 2019

Okres zamknięty przed raportem rocznym za rok 2018

23 KWIETNIA 2019

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2018

22 kwietnia – 21 maja 2019

Okres zamknięty przed raportem za I kwartał 2019 roku

22 MAJA 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

5 sierpnia – 3 września 2019

Okres zamknięty przed raportem za I półrocze 2019 roku

4 WRZEŚNIA 2019

Skonsolidowany raport za I półrocze 2019 roku

26 października – 24 listopada 2019

Okres zamknięty przed raportem za III kwartał 2019 roku

25 LISTOPADA 2019

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku