KALENDARZ INWESTORA

24 luty – 25 marzec 2018

Okres zamknięty przed raportem rocznym za rok 2017

26 MARZEC 2018

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2017

23 kwiecień – 22 maj 2018

Okres zamknięty przed raportem za I kwartał 2018 roku

23 MAJ 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

6 sierpień – 4 wrzesień 2018

Okres zamknięty przed raportem za I półrocze 2018 roku

5 WRZESIEŃ 2018

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku

29 październik – 27 listopad 2018

Okres zamknięty przed raportem za III kwartał 2018 roku

28 LISTOPAD 2018

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku