KALENDARZ INWESTORA

22 marca – 20 kwietnia 2020

Okres zamknięty przed raportem rocznym za rok 2019

21 KWIETNIA 2020

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2019

20 kwietnia – 19 maja 2020

Okres zamknięty przed raportem za I kwartał 2020 roku

20 MAJA 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

3 sierpnia – 1 września 2020

Okres zamknięty przed raportem za I półrocze 2020 roku

2 WRZEŚNIA 2020

Skonsolidowany raport za I półrocze 2020 roku

19 października – 17 listopada 2020

Okres zamknięty przed raportem za III kwartał 2020 roku

18 LISTOPADA 2020

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku