INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Zmiana terminu przyjęcia strategii rozwoju Spółki
4.00 KB
29 grudnia 2016
Zmiana systemu notowań Spółki
4.00 KB
28 września 2016
Zawiadomienie - załącznik nr 2
4.00 KB
15 grudnia 2017
Zawiadomienie - załącznik nr 1
4.00 KB
15 grudnia 2017
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
8 lutego 2018
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
9 marca 2018
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.
4.00 KB
9 marca 2018
Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
123.79 KB
21 stycznia 2019
Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
141.62 KB
21 stycznia 2019
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
27 kwietnia 2018
Zawarcie listu intencyjnego
4.00 KB
8 czerwca 2017
Zamiar opracowania strategii rozwoju Spółki
4.00 KB
29 sierpnia 2016