INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
10 maja 2017
Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
25 kwietnia 2018
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence
4.00 KB
27 kwietnia 2018
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.
4.00 KB
23 czerwca 2017
Zamiar opracowania strategii rozwoju Spółki
4.00 KB
29 sierpnia 2016
Zawarcie listu intencyjnego
4.00 KB
8 czerwca 2017
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
27 kwietnia 2018
Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
123.79 KB
21 stycznia 2019
Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
141.62 KB
21 stycznia 2019
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.
4.00 KB
9 marca 2018
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
8 lutego 2018
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
9 marca 2018