INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
4.00 KB
3 stycznia 2018
Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym
4.00 KB
31 sierpnia 2017
Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym
4.00 KB
31 grudnia 2016
Treść Stanowiska Zarządu
4.00 KB
3 stycznia 2018
Treść żądania akcjonariusza do ESPI 04/2018
2.06 MB
6 lutego 2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
4.00 KB
8 czerwca 2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
4.00 KB
8 czerwca 2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia
4.00 KB
15 grudnia 2017
Umowy istotne
4.00 KB
1 marca 2017
Umowy istotne
4.00 KB
7 marca 2018
Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
6 lutego 2018
Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
8 maja 2017