INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Plan połączenia spółek - załącznik do raportu 39/2017
4.00 KB
31 października 2017
Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych
4.00 KB
11 grudnia 2017
Polityka dywidendowa SARE S.A.
4.00 KB
31 stycznia 2017
Pozytywna ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016
4.00 KB
7 czerwca 2017
Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
4.00 KB
31 października 2017
Przyjęcie Strategii Korporacyjnej Grupy SARE na lata 2017-2019
4.00 KB
31 stycznia 2017
RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU
4.00 KB
23 maja 2017
Raport Grupy Kapitałowej SARE S.A. za III kwartał 2016 roku
4.00 KB
14 listopada 2016
Rejestracja połączenia spółek zależnych
4.00 KB
16 marca 2018
Rejestracja spółki zależnej Emitenta
104.84 KB
12 grudnia 2018
Skonsolidowany raport Grupy SARE za I półrocze 2016
4.00 KB
19 września 2016
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok GK SARE
4.00 KB
22 marca 2017