INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

53/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
165.10 KB
5 listopada 2019
55/2018 Zawarcie umowy sprzedaży akcji
118.70 KB
14 grudnia 2018
55/2019 Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
126.72 KB
22 listopada 2019
56/2019 Rozpoczęcie likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
133.57 KB
20 grudnia 2019
58/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
105.93 KB
31 grudnia 2018
Aktualizacja ceny transakcji
4.00 KB
9 sierpnia 2018
Decyzja o odstąpieniu od negocjacji z Xevin Consulting Limited
4.00 KB
26 września 2017
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
4.00 KB
7 grudnia 2016
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok
4.00 KB
7 marca 2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2017 roku
4.00 KB
8 maja 2017
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE rok 2017
4.00 KB
21 lutego 2018
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2017 roku
4.00 KB
31 października 2017