INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok SARE S.A.
4.00 KB
22 marca 2017
Informacja o zmianie w szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok
4.00 KB
17 marca 2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok
4.00 KB
7 marca 2017
Umowy istotne
4.00 KB
1 marca 2017
Przyjęcie Strategii Korporacyjnej Grupy SARE na lata 2017-2019
4.00 KB
31 stycznia 2017
Polityka dywidendowa SARE S.A.
4.00 KB
31 stycznia 2017
Otrzymanie zawiadomienia o rozwiązaniu porozumienia akcjonariuszy
4.00 KB
2 stycznia 2017
Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym
4.00 KB
31 grudnia 2016
Zmiana terminu przyjęcia strategii rozwoju Spółki
4.00 KB
29 grudnia 2016
Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta
4.00 KB
7 grudnia 2016
Raport Grupy Kapitałowej SARE S.A. za III kwartał 2016 roku
4.00 KB
14 listopada 2016
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach za 3 kwartał 2016 roku
4.00 KB
4 listopada 2016