INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

23/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwszy kwartał 2019 r.
159.67 KB
9 maja 2019
24/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
139.99 KB
21 maja 2019
34/2019 Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji
4.00 KB
18 lipca 2019
37/2019 Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
26 lipca 2019
39/2019 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
8 sierpnia 2019
40/2019 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
41/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
42/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
4.00 KB
13 sierpnia 2019
46/2019 Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
158.57 KB
9 września 2019
47/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
157.59 KB
11 września 2019
48/2019 Zawarcie umowy inwestycyjnej
163.64 KB
13 września 2019
52/2019 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu.
4.00 KB
14 października 2019