INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Rejestracja połączenia spółek zależnych
4.00 KB
16 marca 2018
Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
25 kwietnia 2018
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence
4.00 KB
27 kwietnia 2018
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
27 kwietnia 2018
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku
4.00 KB
27 kwietnia 2018
Aktualizacja ceny transakcji
4.00 KB
9 sierpnia 2018
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwsze półrocze 2018 roku
4.00 KB
14 sierpnia 2018
48/2018 Zawiązanie nowych spółek w Grupie Kapitałowej SARE
112.24 KB
30 października 2018
49/2018 Zwrotne przeniesienie własności udziałów
107.45 KB
31 października 2018
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2018 roku
124.49 KB
14 listopada 2018
Rejestracja spółki zależnej Emitenta
104.84 KB
12 grudnia 2018
52/2018 Wyrażenie przez RN zgody na nabycie akcji spółki Fast White Cat S.A.
109.47 KB
14 grudnia 2018