INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
4.00 KB
8 czerwca 2017
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.
4.00 KB
23 czerwca 2017
Nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.
4.00 KB
5 lipca 2017
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za I półrocze 2017 roku.
4.00 KB
2 sierpnia 2017
Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym
4.00 KB
31 sierpnia 2017
Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych
4.00 KB
4 września 2017
Decyzja o odstąpieniu od negocjacji z Xevin Consulting Limited
4.00 KB
26 września 2017
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2017 roku
4.00 KB
31 października 2017
Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
4.00 KB
31 października 2017
Plan połączenia spółek - załącznik do raportu 39/2017
4.00 KB
31 października 2017
Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych
4.00 KB
11 grudnia 2017
Zawiadomienie - załącznik nr 1
4.00 KB
15 grudnia 2017