INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie udziałów w spółce Marketnews24 Sp. z o.o.
4.00 KB
23 czerwca 2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
4.00 KB
8 czerwca 2017
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
4.00 KB
8 czerwca 2017
Zawarcie listu intencyjnego
4.00 KB
8 czerwca 2017
Pozytywna ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016
4.00 KB
7 czerwca 2017
RAPORT GRUPY KAPITAŁOWEJ SARE S.A. ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU
4.00 KB
23 maja 2017
Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
10 maja 2017
Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
8 maja 2017
Informacja o szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2017 roku
4.00 KB
8 maja 2017
Skonsolidowany Raport Roczny za 2016 rok GK SARE
4.00 KB
22 marca 2017
Jednostkowy Raport Roczny za 2016 rok SARE S.A.
4.00 KB
22 marca 2017
Informacja o zmianie w szacunkowych skonsolidowanych wynikach Grupy SARE za 2016 rok
4.00 KB
17 marca 2017