INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
4.00 KB
3 stycznia 2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia
4.00 KB
15 grudnia 2017
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w spółce SARE SA
4.00 KB
15 grudnia 2017
Zawiadomienie - załącznik nr 2
4.00 KB
15 grudnia 2017
Zawiadomienie - załącznik nr 1
4.00 KB
15 grudnia 2017
Podjęcie uchwał połączeniowych przez zgromadzenie wspólników spółek zależnych
4.00 KB
11 grudnia 2017
Plan połączenia spółek - załącznik do raportu 39/2017
4.00 KB
31 października 2017
Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych
4.00 KB
31 października 2017
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2017 roku
4.00 KB
31 października 2017
Decyzja o odstąpieniu od negocjacji z Xevin Consulting Limited
4.00 KB
26 września 2017
Informacja o zamiarze połączenia spółek zależnych
4.00 KB
4 września 2017
Transakcje Emitenta z podmiotem powiązanym
4.00 KB
31 sierpnia 2017