INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Rejestracja połączenia spółek zależnych
4.00 KB
16 marca 2018
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.
4.00 KB
9 marca 2018
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
9 marca 2018
Umowy istotne
4.00 KB
7 marca 2018
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE rok 2017
4.00 KB
21 lutego 2018
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
8 lutego 2018
Treść żądania akcjonariusza do ESPI 04/2018
2.06 MB
6 lutego 2018
Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
6 lutego 2018
Treść Stanowiska Zarządu
4.00 KB
3 stycznia 2018
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
4.00 KB
3 stycznia 2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia
4.00 KB
15 grudnia 2017
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w spółce SARE SA
4.00 KB
15 grudnia 2017