INFORMACJE POUFNE


Rejestracja połączenia spółek zależnych
4.00 KB
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.
4.00 KB
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
Umowy istotne
4.00 KB
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE rok 2017
4.00 KB
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
Treść żądania akcjonariusza do ESPI 04/2018
4.00 KB
Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
Treść Stanowiska Zarządu
4.00 KB
Stanowisko Zarządu dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki
4.00 KB
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej dotyczącej podpisania porozumienia
4.00 KB
Otrzymanie zawiadomienia o zawarciu porozumienia oraz zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczby głosów w spółce SARE SA
4.00 KB