INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

03/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
165.87 KB
28 stycznia 2020
56/2019 Rozpoczęcie likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
133.57 KB
20 grudnia 2019
55/2019 Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
126.72 KB
22 listopada 2019
53/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
165.10 KB
5 listopada 2019
52/2019 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu.
4.00 KB
14 października 2019
48/2019 Zawarcie umowy inwestycyjnej
163.64 KB
13 września 2019
47/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
157.59 KB
11 września 2019
46/2019 Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
158.57 KB
9 września 2019
42/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
4.00 KB
13 sierpnia 2019
41/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
40/2019 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
39/2019 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
8 sierpnia 2019