INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwsze półrocze 2018 roku
4.00 KB
Aktualizacja ceny transakcji
4.00 KB
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku
4.00 KB
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence
4.00 KB
Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
Rejestracja połączenia spółek zależnych
4.00 KB
Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.
4.00 KB
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
Umowy istotne
4.00 KB
Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE rok 2017
4.00 KB
Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB