INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

24/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
139.99 KB
21 maja 2019
23/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwszy kwartał 2019 r.
159.67 KB
9 maja 2019
17/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za rok 2018
126.62 KB
19 marca 2019
15/2019 Umowy istotne
140.50 KB
1 marca 2019
12/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
107.86 KB
1 lutego 2019
11/2019 Aktualizacja ceny transakcji
119.54 KB
30 stycznia 2019
09/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów
123.30 KB
30 stycznia 2019
08/2019 Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego
159.17 KB
29 stycznia 2019
Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
123.79 KB
21 stycznia 2019
Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
141.62 KB
21 stycznia 2019
01/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
108.11 KB
2 stycznia 2019
58/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
105.93 KB
31 grudnia 2018