INFORMACJE POUFNE


Informacje poufne

42/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
4.00 KB
13 sierpnia 2019
41/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
40/2019 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
39/2019 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
8 sierpnia 2019
37/2019 Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
26 lipca 2019
34/2019 Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji
4.00 KB
18 lipca 2019
24/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
139.99 KB
21 maja 2019
23/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwszy kwartał 2019 r.
159.67 KB
9 maja 2019
17/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za rok 2018
126.62 KB
19 marca 2019
15/2019 Umowy istotne
140.50 KB
1 marca 2019
12/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
107.86 KB
1 lutego 2019
11/2019 Aktualizacja ceny transakcji
119.54 KB
30 stycznia 2019