espi

01/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
108.11 KB
2 stycznia 2019
01/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
504.16 KB
7 stycznia 2020
02/2018 Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku
4.00 KB
9 stycznia 2018
02/2020 Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
133.81 KB
10 stycznia 2020
03/2018 Powiadomienie o transakcjach w trybie art. 19 MAR
4.00 KB
1 lutego 2018
03/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
165.87 KB
28 stycznia 2020
04/2018 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
6 lutego 2018
04/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 21.01.2019 r.
206.30 KB
21 stycznia 2019
04/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
146.86 KB
28 stycznia 2020
05/2018 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
8 lutego 2018
05/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 21.01.2019 r.
166.17 KB
21 stycznia 2019
06/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
4.00 KB
9 lutego 2018