espi

53/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
127.72 KB
14 grudnia 2018
52/2018 Wyrażenie przez RN zgody na nabycie akcji spółki Fast White Cat S.A.
109.47 KB
14 grudnia 2018
51/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
104.47 KB
12 grudnia 2018
50/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2018 roku
124.36 KB
14 listopada 2018
49/2018 Zwrotne przeniesienie własności udziałów
107.45 KB
31 października 2018
48/2018 Zawiązanie nowych spółek w Grupie Kapitałowej SARE
112.24 KB
30 października 2018
47/2018 Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta
111.29 KB
17 października 2018
46/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
295.37 KB
24 sierpnia 2018
45/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwsze półrocze 2018 roku
4.00 KB
14 sierpnia 2018
44/2018 Aktualizacja ceny transakcji
4.00 KB
30 lipca 2018
43/2018 Częściowa rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
23 lipca 2018
42/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
3 lipca 2018