espi

09/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów
123.30 KB
30 stycznia 2019
08/2019 Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego oraz aneksu do umowy kredytu obrotowego
159.17 KB
29 stycznia 2019
07/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
122.75 KB
21 stycznia 2019
06/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji i umowy potrącenia
141.23 KB
21 stycznia 2019
05/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 21.01.2019 r.
166.17 KB
21 stycznia 2019
04/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 21.01.2019 r.
206.30 KB
21 stycznia 2019
Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
4.00 KB
17 stycznia 2019
01/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
108.11 KB
2 stycznia 2019
58/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
105.93 KB
31 grudnia 2018
57/2018 Rezygnacja Członka Zarządu
120.48 KB
31 grudnia 2018
56/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.
386.45 KB
21 grudnia 2018
55/2018 Zawarcie umowy sprzedaży akcji
118.70 KB
14 grudnia 2018