espi

33/2019 Powołanie Członka Zarządu
168.72 KB
10 czerwca 2019
32/2019 Rejestracja akcji serii E i G w KDPW
154.94 KB
4 czerwca 2019
31/2019 Rezygnacja Członka Zarządu
152.91 KB
31 maja 2019
30/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.
161.94 KB
30 maja 2019
29/2019 Powołanie Rady Nadzorczej SARE S.A. na nową kadencję
188.53 KB
30 maja 2019
28/2019 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.05.2019 r.
601.45 KB
30 maja 2019
27/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
152.81 KB
29 maja 2019
26/2019 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
151.25 KB
28 maja 2019
24/2019 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
139.99 KB
21 maja 2019
23/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwszy kwartał 2019 r.
159.67 KB
9 maja 2019
Korekta raportu ESPI 21/2019
185.04 KB
8 maja 2019
22/2019 Odwołanie Zarządu Spółki SARE S.A. i powołanie Zarządu Spółki na nową kadencję
206.32 KB
6 maja 2019