espi

41/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
22 czerwca 2018
40/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
21 czerwca 2018
38/2018 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia SARE SA
4.00 KB
30 maja 2018
37/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
4.00 KB
25 maja 2018
36/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku
4.00 KB
27 kwietnia 2018
35/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
27 kwietnia 2018
34/2018 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence
4.00 KB
27 kwietnia 2018
33/2017 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
25 kwietnia 2018
32/2018 Powołanie Członka Zarządu
4.00 KB
20 kwietnia 2018
31/2018 Korekta raportu ESPI 31/2018
4.00 KB
13 kwietnia 2018
31/2018 Podpisanie Term Sheet
4.00 KB
13 kwietnia 2018
30/2018 Powołanie Członka Zarządu
4.00 KB
10 kwietnia 2018