espi

Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
4.00 KB
17 stycznia 2019
01/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
108.11 KB
2 stycznia 2019
58/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
105.93 KB
31 grudnia 2018
57/2018 Rezygnacja Członka Zarządu
120.48 KB
31 grudnia 2018
56/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.
386.45 KB
21 grudnia 2018
55/2018 Zawarcie umowy sprzedaży akcji
118.70 KB
14 grudnia 2018
53/2018 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej
127.72 KB
14 grudnia 2018
52/2018 Wyrażenie przez RN zgody na nabycie akcji spółki Fast White Cat S.A.
109.47 KB
14 grudnia 2018
51/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
104.47 KB
12 grudnia 2018
50/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2018 roku
124.36 KB
14 listopada 2018
49/2018 Zwrotne przeniesienie własności udziałów
107.45 KB
31 października 2018
48/2018 Zawiązanie nowych spółek w Grupie Kapitałowej SARE
112.24 KB
30 października 2018