espi

47/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
157.59 KB
11 września 2019
46/2019 Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
158.57 KB
9 września 2019
45/2019 Powołanie Prokurenta
175.38 KB
27 sierpnia 2019
43/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.
4.00 KB
22 sierpnia 2019
42/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
4.00 KB
13 sierpnia 2019
41/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za pierwsze półrocze 2019 r.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
40/2019 Rozpoczęcie procesu pozyskania inwestora dla spółki Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o.
4.00 KB
9 sierpnia 2019
39/2019 Wniosek akcjonariusza o zwołanie przez Zarząd Emitenta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
4.00 KB
8 sierpnia 2019
37/2019 Zawarcie przez Emitenta drugiego porozumienia zmieniającego do umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
26 lipca 2019
36/2019 Komunikat KDPW w sprawie daty rejestracji 194.224 akcji serii E i G spółki SARE S.A.
4.00 KB
24 lipca 2019
35/2019 Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 194.224 akcji zwykłych na okaziciela serii E i G spółki SARE S.A.
4.00 KB
22 lipca 2019
34/2019 Zawarcie przez Emitenta porozumienia zmieniającego umowę sprzedaży akcji
4.00 KB
18 lipca 2019