espi

04/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku.
146.86 KB
28 stycznia 2020
03/2020 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bankowym
165.87 KB
28 stycznia 2020
02/2020 Informacja o zmianie adresu strony internetowej Emitenta
133.81 KB
10 stycznia 2020
01/2020 Otrzymanie zawiadomienia o zbyciu znacznego pakietu akcji
504.16 KB
7 stycznia 2020
56/2019 Rozpoczęcie likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
133.57 KB
20 grudnia 2019
55/2019 Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
126.72 KB
22 listopada 2019
54/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Emitenta
426.92 KB
8 listopada 2019
53/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
165.10 KB
5 listopada 2019
52/2019 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu.
4.00 KB
14 października 2019
51/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
4.00 KB
30 września 2019
50/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
4.00 KB
30 września 2019
48/2019 Zawarcie umowy inwestycyjnej
163.64 KB
13 września 2019