espi

42/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
41/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
40/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
38/2018 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia SARE SA
4.00 KB
37/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
4.00 KB
36/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku
4.00 KB
35/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB
34/2018 Wyrażenie przez Radę Nadzorczą zgody na nabycie akcji w spółce Sales Intelligence
4.00 KB
33/2017 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej
4.00 KB
32/2018 Powołanie Członka Zarządu
4.00 KB
31/2018 Korekta raportu ESPI 31/2018
4.00 KB
31/2018 Podpisanie Term Sheet
4.00 KB