32/2018 Powołanie Członka Zarządu
4.00 KB
31/2018 Korekta raportu ESPI 31/2018
4.00 KB
31/2018 Podpisanie Term Sheet
4.00 KB
30/2018 Powołanie Członka Zarządu
4.00 KB
29/2018 Rezygnacja Członka Zarządu
4.00 KB
28/2018 Rejestracja połączenia spółek zależnych
4.00 KB
27/2018 Korekta raportu ESPI 27/2018
4.00 KB
27/2018 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej SARE SA.
4.00 KB
26/2018 Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów.
4.00 KB
25/2018 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów
4.00 KB
24/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 09 marca 2018 r.
4.00 KB
23/2018 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 09 marca 2018 r.
4.00 KB