espi

20/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
265.42 KB
29 marca 2019
19/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany wysokości kapitału zakładowego
183.23 KB
27 marca 2019
18/2019 Powołanie Członka Rady Nadzorczej
142.06 KB
19 marca 2019
17/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za rok 2018
126.62 KB
19 marca 2019
16/2019 Otrzymanie zawiadomienia o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
4.00 KB
4 marca 2019
15/2019 Umowy istotne
140.50 KB
1 marca 2019
14/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany wysokości kapitału zakładowego
199.71 KB
1 marca 2019
13/2019 Otrzymanie korekty zawiadomienia akcjonariusza z dnia 17 stycznia 2019 r.
1.79 MB
19 lutego 2019
12/2019 Zawarcie umowy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa
107.86 KB
1 lutego 2019
11/2019 Aktualizacja ceny transakcji
119.54 KB
30 stycznia 2019
10/2019 Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
124.59 KB
30 stycznia 2019
09/2019 Zawarcie umowy objęcia akcji oraz przeniesienia własności udziałów
123.30 KB
30 stycznia 2019