espi

47/2018 Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta
4.00 KB
46/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
45/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwsze półrocze 2018 roku
4.00 KB
44/2018 Aktualizacja ceny transakcji
4.00 KB
43/2018 Częściowa rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
42/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
41/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
40/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
38/2018 Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia SARE SA
4.00 KB
37/2018 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
4.00 KB
36/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwszy kwartał 2018 roku
4.00 KB
35/2018 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży akcji
4.00 KB