espi

51/2018 Rejestracja spółki zależnej Emitenta
104.47 KB
12 grudnia 2018
50/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za 3 kwartały 2018 roku
124.36 KB
14 listopada 2018
49/2018 Zwrotne przeniesienie własności udziałów
107.45 KB
31 października 2018
48/2018 Zawiązanie nowych spółek w Grupie Kapitałowej SARE
112.24 KB
30 października 2018
47/2018 Odmowa rejestracji zmian Statutu Emitenta
111.29 KB
17 października 2018
46/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
295.37 KB
24 sierpnia 2018
45/2018 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy SARE za pierwsze półrocze 2018 roku
4.00 KB
14 sierpnia 2018
44/2018 Aktualizacja ceny transakcji
4.00 KB
30 lipca 2018
43/2018 Częściowa rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
23 lipca 2018
42/2018 Rejestracja zmian Statutu Spółki
4.00 KB
3 lipca 2018
41/2018 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
22 czerwca 2018
40/2018 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 21 czerwca 2018 r.
4.00 KB
21 czerwca 2018