espi

55/2019 Decyzja o likwidacji jednej ze spółek zależnych od Emitenta
126.72 KB
22 listopada 2019
54/2019 Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Spółki w przedmiocie zmiany nazwy Emitenta
426.92 KB
8 listopada 2019
53/2019 Informacja o szacunkowych wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej SARE za trzy kwartały 2019 r.
165.10 KB
5 listopada 2019
52/2019 Zawarcie umowy sprzedaży akcji spółki zależnej w ramach Programu Opcji Prezesa Zarządu.
4.00 KB
14 października 2019
51/2019 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
4.00 KB
30 września 2019
50/2019 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 30.09.2019 r.
4.00 KB
30 września 2019
48/2019 Zawarcie umowy inwestycyjnej
163.64 KB
13 września 2019
47/2019 Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
157.59 KB
11 września 2019
46/2019 Uchwała Zarządu w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej
158.57 KB
9 września 2019
45/2019 Powołanie Prokurenta
175.38 KB
27 sierpnia 2019
43/2019 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał.
4.00 KB
22 sierpnia 2019
42/2019 Zawarcie aneksu do umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksu do umowy o kredyt obrotowy
4.00 KB
13 sierpnia 2019