RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

01/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.
392.78 KB
25 stycznia 2012
01/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.
392.69 KB
11 stycznia 2013
01/2014 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
272.24 KB
9 stycznia 2014
01/2015 Zawarcie umowy nabycia udziałów spółki mr Target sp. z o.o.
233.72 KB
9 stycznia 2015
01/2016 Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej ilości akcji
343.36 KB
26 stycznia 2016
01/2019 Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
4.00 KB
11 marca 2019
02/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 9 stycznia 2015 r.
1,147.66 KB
12 stycznia 2015
02/2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
307.23 KB
29 stycznia 2016
03/2013 Korekta raportu bieżącego nr 2/2013
468.12 KB
14 stycznia 2013
03/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta
418.04 KB
15 stycznia 2015
03/2016 Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii C Spółki SARE S.A.
0.00 KB
3 lutego 2016
04/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta
459.99 KB
18 stycznia 2013