RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI
388.94 KB
17 marca 2011
2/2011 Wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
392.62 KB
18 marca 2011
3/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii B na dzień 25 marca 2011 r.
393.49 KB
23 marca 2011
4/2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.
410.70 KB
24 marca 2011
5/2011 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki od Wiceprezesa Zarządu SARE SA
692.78 KB
29 marca 2011
6/2011 Zawiązanie spółki zależnej mail-media sp. z o.o.
401.79 KB
31 marca 2011
Oświadczenie Zarządu - Dobre Praktyki Spółek notowanych na rynku NewConnect
351.19 KB
7 kwietnia 2011
7/2011 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
384.22 KB
7 kwietnia 2011
8/2011 Zawarcie umowy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości
394.02 KB
8 kwietnia 2011
9/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B
397.41 KB
4 maja 2011
10/2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
383.82 KB
5 maja 2011
SARE_STATUT_2011.05.04
276.04 KB
5 maja 2011