RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

01/2019 Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
4.00 KB
11 marca 2019
Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017
4.00 KB
22 marca 2017
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
95.88 KB
22 marca 2016
05/2016 Korekta raportu nr 4/2015
239.05 KB
12 lutego 2016
06/2016 Zmiana harmonogramu publikowania raportów w związku z dopuszczeniem do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW
180.99 KB
12 lutego 2016
04/2016 Wykluczenie Akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą notowań tych Akcji
184.54 KB
12 lutego 2016
03/2016 Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii C Spółki SARE S.A.
0.00 KB
3 lutego 2016
02/2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
307.23 KB
29 stycznia 2016
01/2016 Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej ilości akcji
343.36 KB
26 stycznia 2016
34/2015 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego SARE SA
289.50 KB
14 grudnia 2015
32/2015 Spełnienie warunku realizacji opcji dla Prezesa Zarządu
289.59 KB
4 grudnia 2015
31/2015 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
0.00 KB
20 listopada 2015