RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

20/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia
235.34 KB
3 grudnia 2014
SARE SA ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
388.25 KB
3 grudnia 2014
SARE SA struktura kapitału zakładowego SARE NWZ
169.81 KB
3 grudnia 2014
SARE SA projekty uchwał NWZ 09.01.2015
266.38 KB
3 grudnia 2014
SARE SA wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
367.06 KB
3 grudnia 2014
17/2014 Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta
240.84 KB
19 sierpnia 2014
15/2014 Zawarcie umowy z Animatorem Rynku
230.62 KB
22 lipca 2014
Odwołanie prokury
254.70 KB
1 lipca 2014
14/2014 Odwołanie prokury samoistnej udzielonej p. Damianowi Rutkowskiemu
228.39 KB
1 lipca 2014
13/2014 Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta
419.83 KB
18 czerwca 2014
Protokół ZWZ SARE SA 12-06-2014
8,999.84 KB
12 czerwca 2014
12/2014 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 12 czerwca 2014 r.
233.28 KB
12 czerwca 2014