RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

Struktura kapitału zakładowego
169.81 KB
30 stycznia 2015
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na NWZ 27.02.15
571.97 KB
30 stycznia 2015
05/2015 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.
246.63 KB
30 stycznia 2015
04/2015 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2014 r.
238.77 KB
16 stycznia 2015
03/2015 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta
418.04 KB
15 stycznia 2015
02/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 9 stycznia 2015 r.
1,147.66 KB
12 stycznia 2015
01/2015 Zawarcie umowy nabycia udziałów spółki mr Target sp. z o.o.
233.72 KB
9 stycznia 2015
22/2014 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza
284.52 KB
22 grudnia 2014
Zmiana porządku obrad NWZ
264.87 KB
22 grudnia 2014
Projekty uchwał na NWZ
354.35 KB
22 grudnia 2014
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania 09.01.15 po zmianach WSI
560.00 KB
22 grudnia 2014
21/2014 Zwiększenie ilości udziałów w spółce neronIT sp. z o.o.
231.20 KB
18 grudnia 2014