RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

13/2011 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
394.88 KB
26 maja 2011
SARE SA - Projekty uchwał ZWZ 27-06-2011
228.66 KB
26 maja 2011
14/2011 Uzupełnienie raportu bieżącego nr 13/2011 o podstawę prawną
395.35 KB
26 maja 2011
SARE SA_struktura kapitału zakładowego
180.69 KB
26 maja 2011
SARE SA_struktura kapitału zakładowego
180.69 KB
26 maja 2011
SARE SA_ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
359.57 KB
26 maja 2011
SARE SA_ogłoszenie o Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
359.57 KB
26 maja 2011
10/2011 Rejestracja zmian w Statucie Spółki
383.82 KB
5 maja 2011
SARE_STATUT_2011.05.04
276.04 KB
5 maja 2011
9/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii B
397.41 KB
4 maja 2011
8/2011 Zawarcie umowy ze Śląskim Centrum Przedsiębiorczości
394.02 KB
8 kwietnia 2011
Oświadczenie Zarządu - Dobre Praktyki Spółek notowanych na rynku NewConnect
351.19 KB
7 kwietnia 2011