RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

11/2014 Zawiązanie nowej spółki przez Emitenta
234.81 KB
5 czerwca 2014
SARE SA projekty uchwał ZWZ
435.58 KB
16 maja 2014
10/2014 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
233.47 KB
16 maja 2014
SARE SA wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
749.97 KB
16 maja 2014
SARE SA ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
520.53 KB
16 maja 2014
SARE SA struktura kapitału zakładowego
0.00 KB
16 maja 2014
8/2014 Zmiana nazwy i podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej od Emitenta
234.63 KB
8 maja 2014
04/2014 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2014 r.
304.63 KB
31 stycznia 2014
3/2014 Podpisanie zlecenia do umowy ramowej z VISA Europe Services Inc.
261.89 KB
14 stycznia 2014
2/2014 Zawarcie istotnej umowy ramowej z VISA Europe Services Inc.
263.08 KB
10 stycznia 2014
01/2014 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 r.
272.24 KB
9 stycznia 2014
26/2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy sprzedaży udziałów
263.77 KB
31 października 2013