RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

25/2013 Zawiązanie nowej spółki zależnej od Emitenta
346.26 KB
19 września 2013
23/2013 Zawiązanie nowej spółki przez spółkę zależną od Emitenta
347.43 KB
13 sierpnia 2013
22/2013 Incydentalne naruszenie zasady nr 16a „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”
306.95 KB
8 sierpnia 2013
21/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta
313.82 KB
8 sierpnia 2013
Protokół WZ SARE S.A. 28-06-2013
9,639.17 KB
28 czerwca 2013
20/2013 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE S.A. w dniu 28 czerwca 2013 r.
262.06 KB
28 czerwca 2013
19/2013 Zawarcie istotnej umowy inwestycyjnej przez spółkę zależną od Emitenta
436.70 KB
7 czerwca 2013
18/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał
261.95 KB
29 maja 2013
SARE S.A. projekty uchwał ZWZ
459.40 KB
29 maja 2013
SARE S.A. wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania
669.58 KB
29 maja 2013
SARE S.A. struktura kapitału zakładowego
0.00 KB
29 maja 2013
SARE S.A. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
508.00 KB
29 maja 2013