RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

13/2013 Zmiana przyjętej metody konsolidacji wyników ze spółką zależną Mobiquest sp. z o.o.
259.17 KB
15 maja 2013
14/2013 Korekta raportu bieżącego numer 13/2013
262.02 KB
15 maja 2013
12/2013 Zawarcie porozumienia o rozwiązaniu umowy z Autoryzowanym Doradcą
259.44 KB
9 maja 2013
11/2013 Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2012 rok
262.14 KB
23 kwietnia 2013
10/2013 Zawarcie istotnej umowy intencyjnej ze współpracownikiem INIS Sp. z o.o.
265.34 KB
17 kwietnia 2013
09/2013 Zawarcie istotnej umowy intencyjnej ze współpracownikiem mail-media sp. z o.o.
413.62 KB
1 marca 2013
07/2013 Zawarcie umowy inwestycyjnej na inwestycję w neronIT sp. z o.o.
408.91 KB
1 lutego 2013
06/2013 Wyjaśnienie przyczyny opóźnienia w przekazaniu raportu nr 5/2013
440.11 KB
31 stycznia 2013
05/2013 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 r.
440.18 KB
29 stycznia 2013
04/2013 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej podmiotów z Grupy Kapitałowej Emitenta
459.99 KB
18 stycznia 2013
03/2013 Korekta raportu bieżącego nr 2/2013
468.12 KB
14 stycznia 2013
01/2013 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2013 r.
392.69 KB
11 stycznia 2013