RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

Projekty uchwał na ZWZ 12.06.2015
305.53 KB
15 maja 2015
18/2015 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE SA wraz z projektami uchwał
217.55 KB
15 maja 2015
16/2015 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Mr Target sp. z o.o. z Członkiem Zarządu tej spółki
0.00 KB
24 kwietnia 2015
15/2015 Podpisanie zlecenia do umowy ramowej z VISA Europe Services Inc.
0.00 KB
22 kwietnia 2015
12/2015 Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki INIS sp. z o.o. z Członkiem Zarządu tej spółki
0.00 KB
3 kwietnia 2015
11/2015 Zawarcie istotnej umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przez spółkę zależną od Emitenta
0.00 KB
27 marca 2015
09/2015 Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SARE SA w dniu 27 lutego 2015 r.
1,612.19 KB
27 lutego 2015
08/2015 Złożenie pozwu przeciwko C&A Online GmbH przez spółkę zależną od Emitenta
4.00 KB
21 lutego 2015
06/2015 Raport bieżący o zwołaniu NWZ
235.17 KB
30 stycznia 2015
Ogłoszenie o NWZ 27.02.2015
491.35 KB
30 stycznia 2015
Projekty uchwał na NWZ 27.02.2015
292.83 KB
30 stycznia 2015