RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

29/2015 Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej
289.14 KB
9 listopada 2015
28/2015 Zarejestrowanie zmiany tekstu jednolitego statutu
654.09 KB
9 listopada 2015
27/2015 Złożenie wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego
219.16 KB
29 września 2015
26/2015 Treść uchwał podjętych na NWZ 21.08.2015
2,713.96 KB
21 sierpnia 2015
24/2015 Informacja o wpisaniu do rejestru emitenta zmian w statucie Spółki
838.68 KB
28 lipca 2015
23/2015 Raport EBI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 21.08.2015
5,045.66 KB
23 lipca 2015
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta
323.69 KB
15 czerwca 2015
21/2015 Treść uchwał podjętych na ZWZ 12.06.2015
567.32 KB
12 czerwca 2015
20/2015 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariuszy
309.00 KB
25 maja 2015
19/2015 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2015 r.
220.71 KB
20 maja 2015
Struktura kapitału zakładowego i głosów na ZWZ 12.06.2015
169.66 KB
15 maja 2015
Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania na ZWZ 12.06.2015
511.33 KB
15 maja 2015