RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

7/2011 Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk
384.22 KB
7 kwietnia 2011
6/2011 Zawiązanie spółki zależnej mail-media sp. z o.o.
401.79 KB
31 marca 2011
5/2011 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki od Wiceprezesa Zarządu SARE SA
692.78 KB
29 marca 2011
4/2011 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2011 r.
410.70 KB
24 marca 2011
3/2011 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań PDA serii B na dzień 25 marca 2011 r.
393.49 KB
23 marca 2011
2/2011 Wprowadzenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect
392.62 KB
18 marca 2011
1/2011 Uzyskanie dostępu do systemu EBI
388.94 KB
17 marca 2011