RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

SAR-wzór pełnomocnictwa
929.46 KB
4 czerwca 2012
SARE S.A. wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania
807.31 KB
22 maja 2012
SARE S.A. statut spółki akcyjnej tekst jednolity 22-06-2012
281.29 KB
22 maja 2012
SARE S.A. ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
508.00 KB
22 maja 2012
10/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SARE S.A. wraz z projektami uchwał
389.59 KB
22 maja 2012
SARE S.A. projekty uchwał ZWZ 22-06-2012
326.46 KB
22 maja 2012
09/2012 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej Inis sp. z o.o. w Grupie Kapitałowej SARE SA
396.07 KB
11 maja 2012
RB EBI 05/2012 - Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą i jednoczesne zawarcie nowej umowy w tym zakresie
388.55 KB
30 marca 2012
RB EBI 04/2012 - Korekta prognoz wyników finansowych na 2011 r.
397.90 KB
14 lutego 2012
01/2012 Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2012 r.
392.78 KB
25 stycznia 2012
29/2011 SARE SA wyróżnione w rankingu Deloitte Technology Fast500
352.71 KB
29 listopada 2011
28/2011 Zawarcie umowy z biegłym rewidentem na zbadanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2011 r.
110.19 KB
22 listopada 2011