RAPORTY BIEŻĄCE


ebi

Informacja na temat stanu stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2017
4.00 KB
22 marca 2017
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
95.88 KB
22 marca 2016
05/2016 Korekta raportu nr 4/2015
239.05 KB
12 lutego 2016
06/2016 Zmiana harmonogramu publikowania raportów w związku z dopuszczeniem do obrotu giełdowego na głównym rynku GPW
180.99 KB
12 lutego 2016
04/2016 Wykluczenie Akcji Emitenta z Alternatywnego Systemu Obrotu na rynku NewConnect w związku ze zmianą notowań tych Akcji
184.54 KB
12 lutego 2016
03/2016 Informacja o dokonanym przydziale Akcji Serii C Spółki SARE S.A.
0.00 KB
3 lutego 2016
02/2016 Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki
307.23 KB
29 stycznia 2016
01/2016 Ustalenie ceny emisyjnej oraz ostatecznej ilości akcji
343.36 KB
26 stycznia 2016
34/2015 Zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego SARE SA
289.50 KB
14 grudnia 2015
32/2015 Spełnienie warunku realizacji opcji dla Prezesa Zarządu
289.59 KB
4 grudnia 2015
31/2015 Powołanie nowego członka Rady Nadzorczej Emitenta
0.00 KB
20 listopada 2015
29/2015 Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej
289.14 KB
9 listopada 2015