DOKUMENTY KORPORACYJNE

lad-korporacyjny

Monitor Sądowy i Gospodarczy 28/2019
290.82 KB
28 lutego 2019
Polityka dywidendowa
4.00 KB
1 lutego 2016
Polityka różnorodności
128.11 KB
10 sierpnia 2016
POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
4.00 KB
24 października 2017
Regulamin Komitetu Audytu
4.00 KB
21 września 2016
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
4.00 KB
21 września 2016
Regulamin Rady Nadzorczej SARE
4.00 KB
21 września 2016
Regulamin Zarządu SARE
4.00 KB
21 września 2016
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok
1.25 MB
30 czerwca 2016
Sprawozdanie z działalności RN SARE za 2016 rok
3.15 MB
30 czerwca 2017
Sprawozdanie z działalności RN SARE za 2017 rok
2.78 MB
30 czerwca 2018
Sprawozdanie z działalności RN SARE za 2018 rok
4.00 KB
26 sierpnia 2019