DOKUMENTY KORPORACYJNE

lad-korporacyjny

Struktura organizacyjna SARE SA
4.00 KB
POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
4.00 KB
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE SA NA DZIEŃ 24.08.2018
4.00 KB
Regulamin Zarządu SARE
4.00 KB
Regulamin Rady Nadzorczej SARE
4.00 KB
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
4.00 KB
Regulamin Komitetu Audytu
4.00 KB
Zmiana Biegłego Rewidenta
126.19 KB
Strategia Grupy Kapitałowej SARE
4.00 KB
Polityka różnorodności
128.11 KB
Polityka dywidendowa
4.00 KB