DOKUMENTY KORPORACYJNE

Struktura organizacyjna SARE SA
4.00 KB
POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
4.00 KB
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE S.A. NA DZIEŃ 07.06.2016
4.00 KB
Regulamin Zarządu SARE
4.00 KB
Regulamin Rady Nadzorczej SARE
4.00 KB
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
4.00 KB
Regulamin Komitetu Audytu
4.00 KB
Zmiana Biegłego Rewidenta
126.19 KB
Strategia Grupy Kapitałowej SARE
4.00 KB
Polityka różnorodności
128.11 KB
Polityka dywidendowa
4.00 KB