DOKUMENTY KORPORACYJNE

lad-korporacyjny

Struktura organizacyjna SARE SA
4.00 KB
7 listopada 2017
POLITYKA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ
4.00 KB
24 października 2017
STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ SARE SA NA DZIEŃ 24.08.2018
4.00 KB
22 września 2016
Regulamin Zarządu SARE
4.00 KB
21 września 2016
Regulamin Rady Nadzorczej SARE
4.00 KB
21 września 2016
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia
4.00 KB
21 września 2016
Regulamin Komitetu Audytu
4.00 KB
21 września 2016
Zmiana Biegłego Rewidenta
126.19 KB
30 sierpnia 2016
Strategia Grupy Kapitałowej SARE
4.00 KB
16 sierpnia 2016
Polityka różnorodności
128.11 KB
10 sierpnia 2016
Polityka dywidendowa
4.00 KB
1 lutego 2016