DOBRE PRAKTYKI


Zasady Ładu Korporacyjnego w roku 2016 zostały objęte dokumentem „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW” w brzmieniu nadanym przez załącznik do uchwały Rady Giełdy nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku. Treść dokumentu dostępna jest na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie poświęconej tej tematyce: www.gpw.pl/lad-korporacyjny

dobre-praktyki

01/2019 Raport dotyczący stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
4.00 KB
11 marca 2019
DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW
4.00 KB
16 sierpnia 2016