Startujemy z XVI Ogólnopolskim Badaniem Poczty Elektronicznej!

4 października 2019

Badanie wykorzystania poczty to inicjatywa z kilkunastoletnią tradycją. Służy monitorowaniu zmian, które mają realny wpływ na kształt strategii w online marketingu. Pozwala pogłębiać wiedzę o polskich Internautach – poznać ich preferencje i sposoby wykorzystania kanału e-mail, a także marketerach – dowiedzieć się, jakimi metodami się posługują  w swojej codziennej pracy. 

Wyniki badania przeprowadzonego przy współpracy z BioStat® Centrum Badawczo-Rozwojowe odpowiadają na pytania:

  • Dlaczego użytkownicy subskrybują newslettery?
  • Jakie są powody z ich rezygnacji?
  • Jak automatyzacja marketingu wpływa na skuteczność kampanii?
  • Co respondenci sądzą o komunikacji omnichannel?

Z ubiegłorocznego badania wynika, że 77% respondentów subskrybuje newslettery, a 37% z nich otrzymuje od 6 do 10 newsletterów tygodniowo. Badana grupa podzieliła się z SARE informacjami o tym, co skłoniło ich do subskrypcji, a także informacjami o idealnej porze i dniu wysyłania newsletterów.

W tym roku nie będzie inaczej – każdy uczestnik analizy SARE, dzielący się swoimi doświadczeniami z e-mailem, dokłada swoją cegiełkę do możliwości poznania całego przekroju preferencji użytkowników poczty. Dzięki wynikom badania, przeprowadzanego przez SARE każdego roku, a także dzięki licznemu udziałowi osób zajmujących się e-mail marketingiem wśród ankietowanych (aż 63%), możemy dowiedzieć się jakie trendy panują aktualnie w strategiach marketingowych polskich firm, a także porównać zmiany w doświadczeniu użytkowników poczty na przełomie ostatnich lat.

Uzyskane odpowiedzi pomogą w jeszcze skuteczniejszym wykorzystaniu newsletterów w strategiach reklamowych i komunikacyjnych, a firmie SARE najlepiej dostosować system do potrzeb klientów.

Raport, który zostanie opublikowany po badaniu, komentowany będzie przez takich ekspertów jak Artur Jabłoński, Piotr Bucki czy Artur Maciorowski. 

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w BADANIU !