Relacja z czatu inwestorskiego 10.09.2019 r.

18 września 2019

Tematem czatu inwestorskiego Grupy SARE, zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych były wyniki spółki za pierwsze półrocze 2019 roku. Na pytania inwestorów dotyczące tej kwestii, a także dywidendy oraz planów firmy odpowiadał Dariusz Piekarski, prezes zarządu SARE oraz Przemysław Marcol, członek zarządu SARE.

Poniżej przedstawiamy pytania zadane podczas czatu wraz z odpowiedziami, również tymi, które zostały zadane, a na które zarząd SARE nie zdążył odpowiedzieć 10 września. Zachęcamy również do przeczytania relacji z czatu na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Serek: Jak zapatrują się Państwo na segment mailingowy w dłuższej perspektywie? Czy wejście RODO poniekąd zamknęło opłacalność tego biznesu?

Zarząd Grupy SARE: W związku z obowiązywaniem od nieco ponad roku rozporządzenia RODO, Grupa SARE (bez przejętych w 2018 roku spółek Sales Intelligence oraz Fast White Cat) odnotowała ok. 12-proc. spadek przychodów w segmencie mailingu. Wynikało to zwłaszcza z ostrożnego podejścia reklamodawców do realizowanych kampanii. Potwierdza to również badanie IAB/PwC AdEx, z którego wynika, że wydatki na działania związane z e-mail marketingiem spadły o ponad 14-proc. Ostatecznie, dzięki dywersyfikacji usług w Grupie, osiągnęliśmy wzrost przychodów o 27% r/r. Warto zaznaczyć, że obecnie widzimy jednak powrót do e-maila, jako jednego z głównych kanałów komunikacji wspierających sprzedaż, zwłaszcza ze względu na jego efektywność. Nasi klienci potrzebowali czasu, aby zapoznać się ze szczegółami RODO, zasięgnąć opinii specjalistów i wyedukować się w tym zakresie. W mojej ocenie już w rocznej perspektywie zauważyć będziemy mogli poprawę na wyniku właśnie w tym segmencie działalności.

 

inwestor: Wyniki finansowe nie są satysfakcjonujące, gdyby nie akwizycje nawet przychody byłyby niższe niż w ubiegłym roku. Dlaczego?

Zarząd Grupy SARE: Zainteresowanie kampaniami nastawionymi na duży zasięg jest obecnie dużo mniejsze, nasi klienci chcą współpracować z Grupą SARE w celu realizacji precyzyjnych kampanii, mocno spersonalizowanych i przede wszystkim uporządkowanych w zakresie odpowiednich zgód marketingowych. Branża e-mail marketingu przeżywa transformację, która naszym zdaniem idzie w dobrą stronę. Komunikacja powinna być zgodna z prawem oraz dostosowana wprost do klienta. SARE jest silne właśnie w tych obszarach, nasze kampanie oparte są o machine learning, a dzięki silnemu wsparciu Fundacji Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej działamy w zgodzie z rozporządzeniem RODO. Jesteśmy świadomi zmian, jakie dokonały się na rynku, mamy duże doświadczenie w dostarczaniu jakościowych leadów dla biznesu, dlatego właśnie uznaliśmy, że usługi dla e-commerce są dla nas dobrym kierunkiem rozwoju. Podkreślamy, że wg wspomnianego powyżej badania IAB/PwC AdEx pierwszy kwartał 2019 r. charakteryzował się ponad 14-proc. spadkiem wydatków na działania związane z e-mail marketingiem, Grupa SARE odnotowała jedynie 12-proc. spadek przychodów w tym segmencie. Można więc wywnioskować, że przejęcia były bardzo dobrą decyzją strategiczną, gdyż przyniosły nam 27-proc. wzrost obrotów przy niekorzystnych trendach panujących na rynku. Pracujemy obecnie nad tym, by inwestycje te generowały dla nas również odpowiednie zyski. Potwierdzeniem tego jest poprawa wyniku EBITDA w drugim kwartale 2019 r. w porównaniu do pierwszego kwartału tego roku o 108% (w roku 2018 poprawa ta wyniosła 57%, nie jest to więc standardowe sezonowe polepszenie tego wskaźnika). Wszystkie akwizycje realizujemy w celu rozwoju Grupy i już od momentu przejęcia pracujemy nad optymalizacją oraz synergiami w portfolio usług i jego uwspólnianiem. Z uwagi na to, że wyniki wypracowane przez przejęte podmioty to już w dużym zakresie zasługa obecności w Grupie, w mojej ocenie nie możemy wprost wyłączyć ich z tych osiągniętych przez całą Grupę.

 

Marek: Czy pozyskanie inwestora dla Adepto sp. z o.o. oraz Cashback Services sp. z o.o oznacza, ze SARE zamierza sprzedać te dwie spółki?

Zarząd Grupy SARE: Miesiąc temu informowaliśmy rynek o rozpoczęciu procesu pozyskania inwestora dla Adepto oraz Cashback Services, ponieważ po dokonaniu przez nas analizy rynku stwierdziliśmy, że istnieje potencjał do pozyskania inwestorów branżowych, z którymi wspólnie będziemy rozwijać biznes. Już wczoraj w raporcie ESPI podaliśmy informację o podjęciu uchwały w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej SARE o wyrażenie zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej, której przedmiotem jest objęcie przez inwestora 60% udziałów spółki Adepto. Inwestorami są White Morecra Limited i OPOKA Ventures. To inwestorzy z dużym doświadczeniem, którzy oprócz zainteresowania inwestycją kapitałową, wnoszą również swoją wiedzę i doświadczenie oraz bogate know-how. Nie oznacza to, że rezygnujemy ze spółki Adepto, wciąż pozostaniemy właścicielem 40% jej udziałów. Jeśli chodzi o Cashback Services – prowadzimy rozmowy a także testy z potencjalnymi inwestorami. Będziemy Państwa informować o kolejnych, podjętych przez nas krokach.

 

Małkowski: Czy przejęte w niedawnym czasie spółki są rentowne?

Zarząd Grupy SARE: Zgodnie z informacją zawartą w opublikowanym przez nas Raporcie Półrocznym Grupy SARE (pkt XII Segmenty Operacyjne, str. 51) wynika, że zarówno spółka Fast White Cat, jak i segment, do którego należy spółka Sales Intelligence są rentowne.

 

Szkrab: Czy są Państwo zadowoleni z dokonań ostatnich kwartałów i z wyników finansowych wykazanych w półrocznym sprawozdaniu?

Zarząd Grupy SARE: Na chwilę obecną jesteśmy zadowoleni z tego, że udało nam się zdywersyfikować źródła przychodu, w szczególności jeśli chodzi o ecommerce. Jeśli chodzi o rentowność to na dzień dzisiejszy nie jest ona dla nas zadowalająca – pracujemy jednak ciągle nad jej poprawą, co jest widoczne porównując wyniki I oraz II kwartału tego roku.

 

Wiktor: Czy spółka zamierza w długim terminie wypłacać dywidendę?

Zarząd Grupy SARE: Aktualnie bardzo ważne jest dla nas inwestowanie w rozwój, ze względu na to, na jak bardzo dynamicznym rynku się znajdujemy. Jesteśmy wręcz przekonani, że taki sposób gospodarowania ewentualnymi zyskami będzie najbardziej korzystny dla akcjonariuszy. Natomiast jeśli nie będziemy mieć celów akwizycyjnych, wtedy będziemy mogli wystąpić ze stosowny wnioskiem do Walnego Zgromadzenia – ostateczna decyzja co do podziału zysku należy bowiem do kompetencji Walnego Zgromadzenia SARE.

 

F4: Spółka zamierza zmienić niedługo nazwę i zmienić profil działalności na digital marketing w branży e-commerce. Jakie kompetencje posiada Grupa w tym obszarze?

Zarząd Grupy SARE: Wywodzimy się z branży e-mail marketingowej i do tej pory tak byliśmy utożsamiani. Dziś tworzymy dużą Grupę, która świadczy kompleksowe usługi digitalowe, na które składa się własna technologia i autorskie narzędzia, unikatowe dane oraz wiedza i doświadczenie specjalistów. Posiadanie partnera biznesowego, który potrafi całościowo obsłużyć klienta, to niewątpliwie korzyść i odpowiedź na potrzeby rynku.

 

Marek: Czy przejecie Fast White Cat oznacza, ze spółka skupi się teraz na tworzeniu sklepów internetowych ?

Zarząd Grupy SARE: Aktualnie staramy się zbudować kompleksową ofertę na rynku ecommerce, która będzie wspierała klientów w tym obszarze, gwarantując im maksymalizację zysków. Fast White Cat jest jedną ze spółek z Grupy, która tworzy tą kompleksową ofertę.

 

Tymek: Czy oczekują Państwo, że na koniec 2019 roku Grupa może wykazać dodatni wynik ze sprzedaży?

Zarząd Grupy SARE: Nie publikujemy prognoz, dlatego nie mogę wprost odnieść się do tego pytania. Dla nas najważniejsza jest stała praca nad poprawą wyniku. Widzimy u naszych klientów postawę sugerującą duże zainteresowanie kampaniami e-marketingowymi i to nas cieszy. Pracujemy nad optymalizacją kosztów i jeszcze lepszym dopasowaniem naszych usług do potrzeb rynku, ale przed nami wciąż dużo pracy, zwłaszcza, że wielkimi krokami zbliża się ostatni kwartał roku, który jest najbardziej wymagający w tym biznesie.

 

Frantz: Skąd tak mocny przyrost kosztów Grupy? Czy w kolejnych kwartałach ta dynamika wzrostu kosztów może zostać utrzymana?

Zarząd Grupy SARE: Na wzrost kosztów mają wpływ głównie akwizycje. W zeszłym roku przejęliśmy dwie spółki: Sales Intelligence oraz Fast White Cat. Oczywiście aktualnie pracujemy nad tymi akwizycjami, żeby osiągnąć jak najlepszy zwrot z inwestycji, jednak te działania wymagają czasu.

 

Tomek: Z czego wynikał spadek należności handlowych przy istotnym wzroście przychodów ze sprzedaży?

Zarząd Grupy SARE: Jeżeli chcielibyśmy porównywać przychody do należności, musielibyśmy porównać przychody do należności sprzed przejęcia spółek Sales Intelligence oraz Fast White Cat. Należności handlowe w sprawozdaniu skonsolidowanym są porównywane do 31.12.2018 a więc do momentu, w którym w Grupie były już zarówno SI oraz FWC – wartości przychodów, z których wynikają te należności są więc porównywalne.

 

Kornel:Czy spółka planuje dalszy rozwój poprzez kolejne akwizycje?

Zarząd Grupy SARE: Nie prowadzimy obecnie na tyle zaawansowanych rozmów czy negocjacji w zakresie akwizycji, aby móc się o nich swobodnie wypowiadać, ale nie wypadliśmy z gry, wciąż śledzimy potencjał rynku, prowadząc rozmowy w zakresie konsolidacji rynku w obszarze e-mail marketingu, a także rozmowy w obszarze inwestycji w mobile marketing. Jeśli pojawią się jakieś konkretne decyzje, będziemy na bieżąco informować rynek.

 

Marek: Czy obecna kapitalizacja oddaje potencjał spółki i jej rzetelną wycenę?

Zarząd Grupy SARE: W naszej ocenie aktualna wycena SARE na GPW nie odzwierciedla potencjału dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej. Warto również spojrzeć na wolumeny transakcji, które kształtują kurs naszych akcji.

 

Technikalia: Jaka jest strategia Grupy Sare?

Zarząd Grupy SARE: Utrzymujemy strategię, która ogłoszona została w 2017 roku, jednak poprzez ostatnie akwizycje, jakich dokonaliśmy w 2018 roku, ukierunkowaliśmy ją na obszar e-commerce. Link do strategii: https://saresa.pl/wp-content/uploads/2017/02/SARE_Strategia_Korporacyjna_2017_2019.pdf

 

Ludzik: Jaka jest pozycja Grupy Sare na rynkach, na których działa?

Zarząd Grupy SARE: Grupa SARE znajduje się w wąskim gronie podmiotów (grup kapitałowych), które potrafią w kompleksowy sposób obsłużyć klienta od strony marketingu internetowego. Mamy szerokie portfolio usług oraz szereg kompetencji, które sprawiają, że jesteśmy w stanie zapewnić klientom pełną obsługę, a fakt że wszystkie te usługi znajdują się w “jednym miejscu” przekłada się na sprawniejszą komunikację z klientem oraz ostatecznie zwiększa efekt działań.

 

DARIO: Jakie będą najważniejsze drivery wyników w kolejnych kwartałach?

Zarząd Grupy SARE: Wyróżnia nas technologia, autorskie narzędzia oraz unikatowe dane o zachowaniach i zainteresowaniach użytkowników. Z uwagi na przyznaną Sales Intelligence dotację z NCBiR o wartości niecałych 2 mln zł widzimy potencjał do wdrożenia w strukturach produktowych Grupy usług z zakresu machine learning i tworzenia rozwiązań rekomendacyjnych. Chcielibyśmy starać się o pozyskanie przez Grupę kolejnych dotacji z tego zakresu i kontynuować realizację strategii odnośnie big data. W zakresie usług dla e-commerce pojawiły się także możliwości wsparcia międzynarodowego przez Agencję Ju:. Cały projekt wygląda obiecująco, jesteśmy już po pierwszych pozytywnych testach, co z pewnością otwiera kolejną szansę dla rozwoju tej spółki. Wsparcie sprzedaży oferowane branży e-commerce jest naturalną linią rozwoju Grupy SARE.

 

Pajko: Grupa oferuje szeroką paletę usług i posiada wiele spółek zależnych. Jak wygląda powtarzalność biznesu? Czy Grupa realizuje pojedyncze zlecenia, czy współpraca z kontrahentami ma formę ciągłą? Czy Grupa ma w ofercie usługi abonamentowe?

Zarząd Grupy SARE: W ramach Grupy mamy kilka segmentów przychodowych i warto w nich wyróżnić na pewno usługi związane z wdrożeniami, tak jak w Fast White Cat oraz SARE, gdzie klienci rozliczają się z nami również w formie abonamentu. Część spółek z Grupy działa we współpracy z klientami bezpośrednimi, z którymi możemy pochwalić się stałą współpracą. Mamy oczywiście w swoim portfolio spółki, które świadczą usługi agencyjne, w różnych modelach rozliczeniowych, jednakże ta część stanowi dopiero trzeci co do wielkości model działania Grupy.

 

Ludzik:Jakie są przewagi konkurencyjne Grupy Sare?

Zarząd Grupy SARE: Niewątpliwie naszą przewagę konkurencyjną stanowi nasza autorska technologia oraz unikatowe dane, które razem tworzą połączenie, którym mogą pochwalić się na rynku tylko nieliczni.

 

Olek: Po jakim czasie mogą być widoczne efekty optymalizacji, synergii z akwizycji?

Zarząd Grupy SARE: Proces poprawy wyniku rozpoczęliśmy w październiku ubiegłego roku, kiedy zauważony został przez nas negatywny wpływ rozporządzenia RODO na wynik Grupy. W tym roku już widzimy poprawę wyniku w porównaniu Q2 do Q1. Liczymy na to, że efekty optymalizacji, jakie wprowadziliśmy będą odczuwalne już z końcem roku.

 

gpw: Jakie są Państwa oczekiwania na druga połowę roku?

Zarząd Grupy SARE: Jesteśmy w trakcie analiz kolejnych akwizycji, jednak obecnie musimy zbudować pozytywny efekt tych dokonanych w ubiegłym roku. To jest nasze pierwsze wyzwanie. Obecnie rozglądamy się i analizujemy rynek, kiedy wyniki się polepszą, będziemy gotowi na następne akwizycje. Ich skala nie jest dla nas tak istotna jak wynikające z nich synergie i perspektywy dla Grupy.

 

PYTANIA PO CZACIE:

Marek: Czy spółka zamierza zwiększyć swoje zaangażowanie na rynkach zagranicznych, jeśli tak to jakich?

Zarząd Grupy SARE: System SARE dostępny jest w modelu SaaS (Software as a service), co w zasadzie daje nam możliwość dotarcia do klientów w każdym miejscu na świecie. Obecnie korzystają z niego klienci z 40 krajów świata. Jeśli chodzi o całą Grupę SARE, w zakresie usług dla e-commerce pojawiły się możliwości wsparcia międzynarodowego przez spółkę Ju:, o czym wspomnieliśmy w jednej z powyższych odpowiedzi.

 

kubiak: Kto jest Waszym głównym klientem?

Zarząd Grupy SARE: Grupa Kapitałowa SARE wspiera sprzedaż swoich klientów za pomocą technologii, narzędzi, a także unikatowych danych behawioralnych o użytkownikach sieci, skupiając się zwłaszcza na sektorze e-commerce. Obecnie branża ta odpowiada za 44% przychodów Grupy.

 

guzik: Jakie dane rynkowe warto śledzić, które mogą być przydatne do oceny perspektyw działalności Grupy Sare?

Zarząd Grupy SARE: Grupa SARE omawiając swoje otoczenie rynkowe odnosi się zwykle do cyklicznego badania IAB Polska/PwC AdEx, które służy do mierzenia wydatków na reklamę internetową w Polsce. Wartość i prognozy dla rynku reklamy, w tym zwłaszcza reklamy online, publikowane są również przez agencje mediowe np. Zenith czy Starcom.

 

 DARIO: Które aktywa/obszary działalności są najbardziej perspektywiczne dla Sare?

Zarząd Grupy SARE: Aktualnie najbardziej perspektywiczną branżą dla Grupy SARE wydaje się być e-commerce, odpowiadające za ok. 44% przychodów Grupy. Wszystkie usługi i narzędzia Grupy odpowiedzialne za obsługę tej branży są więc w naszej ocenie rozwojowe.

 

Arnold: Jaka może być docelowa rentowność Grupy dla obecnie prowadzonego biznesu?

Zarząd Grupy SARE: Nie publikujemy prognoz, dlatego też nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

 

analitycznie: Czy oczekują Państwo, że w kolejnych latach Grupa powróci do pozytywnego trendu wyników finansowych?

Zarząd Grupy SARE: Dążymy do tego, aby nasza działalność była jak najbardziej rentowna. Wszelkie działania i programy optymalizacyjne w Grupie realizowane są po to, aby nasze wyniki były zadowalające przede wszystkim dla naszych akcjonariuszy.

 

amator: Jak duża konkurencja panuje na głównym rynku dla Grupy?

Zarząd Grupy SARE: Konkurencja na GPW jest spora, podobnie jak na całym rynku usług związanych z marketingiem internetowym. Chciałbym jednak podkreślić fakt, że Grupa SARE wyróżnia się na tle pozostałych podmiotów na rynku. Naszą przewagą jest przede wszystkim kompleksowość obsługi biznesów w zakresie digital marketingu oraz zdolność do efektywnego wdrażania naszych rozwiązań u klientów. Posiadamy unikatowe dane, zasoby technologiczne i autorskie narzędzia. Jesteśmy marką, która pomaga nie tylko w komunikacji, ale przede wszystkim efektywnej sprzedaży produktów w Internecie. Analizujemy, wyciągamy wnioski, tworzymy rekomendacje i personalizujemy działania, co ma duży wpływ na sukces kampanii naszych klientów. Nasze rozwiązania są efektem wielu lat pracy, to nie jest know-how, które można nadrobić szybko.

 

Adam: Jak zarząd ocenia ubiegłoroczne akwizycje?

Zarząd Grupy SARE: Jeśli chodzi o Sales Intelligence mamy obecnie do zrealizowania kilka wyzwań produktowych. Rok 2019 zaowocował rozwojem w kierunku Google Shopping, a kompetencje zespołu pozwoliły pozyskać dotację z NCBiR w projekcie tworzenia rozwiązań rekomendacyjnych i uczenia maszynowego, wpierających sprzedaż w różnych usługach i narzędziach Grupy. Jeśli chodzi o Fast White Cat, dokonaliśmy wdrożenia w struktury Grupy Kapitałowej, a prace wykonane w ramach tej spółki w pierwszym półroczu zaowocowały kontraktami m.in. z Telcom Slovenia czy Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, co powinno mieć wpływ na wyniki w drugim półroczu. Podsumowując, ostatnie akwizycje dały nam impuls do wzrostu przychodów, dzięki nim, obroty Grupy zwiększyły się o niemal 30% r/r, dlatego też oceniam je pozytywnie.

 

Akcjonariusz: Jak zakup 94% akcji Fast White Cat S.A. pasuje do ogólnej strategii SARE, która chce dostarczać kompleksowe usługi w zakresie marketingu internetowego.

Zarząd Grupy SARE: Fast White Cat specjalizuje się w tworzeniu sklepów internetowych opartych o platformę Magento, dbając jednocześnie o to, aby sklepy te rzeczywiście bardzo dobrze sprzedawały. Spółka wdraża u swoich klientów strategie omnichannel, które zapewniają im jakościowy ruch na stronach, zamykający się sprzedażą oferowanych produktów. Połączenie technologii i dobrej jakości komunikacji, obejmującej przenikające się i spójne kanały off i online sprawia, że spółka ta pasuje do naszej strategii rozwoju i portfolio oferowanych usług.

Aaaaaa: Akwizycje to jedno, a czy planowana jest sprzedaż jakichś aktywów?

Zarząd Grupy SARE: Już od ponad miesiąca informowaliśmy Państwa o możliwości pozyskania inwestora dla jednej ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej i ostatecznie 13.09.2019 r. spółka SARE zawarła umowę inwestycyjną na podstawie której Opoka Ventures oraz White Morecra Limited objęli 60% udziałów Adepto, jednej ze spółek z Grupy SARE.

 

Relacja z czatu dostępna jest również na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych