Spółka Adepto należąca do SARE pozyskała inwestorów. Inwestorzy wraz z SARE będą wspólnie budować wartość spółki.

13 września 2019

Adepto sp. z o.o. pozyskało nowych inwestorów: Opoka Ventures, zespół specjalistów odpowiedzialny za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez OPOKA TFI i White Morecra Limited obejmą łącznie 60% udziałów jednej ze spółek z Grupy Kapitałowej SARE. Strony zawarły umowę inwestycyjną i będą wspólnie dążyć do rozwoju i wzrostu wartości spółki.

Spółka Adepto, działająca w obszarze lead generation i pośrednictwa finansowego, dzięki pozyskaniu inwestorów ma szansę na dynamiczny rozwój w swoim segmencie. Nowi udziałowcy posiadają doświadczenie w rozwijaniu projektów w branży finansowej.

– Cieszę się, że pozyskaliśmy doświadczonych inwestorów dla Adepto. Nowi udziałowcy rozumieją nasz biznes. Wniosą do spółki bogate kompetencje i know-how, a także wzmocnią naszą pozycję na rynku finansowego lead generation i pośrednictwa w sprzedaży produktów finansowych online. SARE pozostanie 40-proc. udziałowcem Spółki i będzie aktywnie partycypować w budowie jej wartości. – komentuje Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE S.A.

Zawarta 13 września 2019 r. umowa inwestycyjna zakłada podwyższenie kapitału zakładowego Adepto o kwotę 100.000,00 zł  poprzez emisję 2.000 nowych udziałów Spółki, które zostaną objęte przez jeden z funduszy zarządzanych przez Opokę TFI (transakcja realizowana przez OPOKA Ventures, zespół specjalistów odpowiedzialny za realizację projektów private equity w funduszach zarządzanych przez OPOKA TFI), White Morecra Limited i SARE S.A. Nowi inwestorzy, po podwyższeniu kapitału zakładowego Adepto, będą posiadali po 900 udziałów spółki, stanowiących 30% jej kapitału zakładowego, natomiast SARE S.A. będzie właścicielem 1.200 udziałów Spółki, w tym 200 nowo wyemitowanych udziałów, stanowiących łącznie 40% kapitału zakładowego tej spółki. Wniesiony przez Inwestorów wkład pieniężny zostanie przeznaczony w całości na rozwój biznesowy Adepto.

Adepto jest m.in. właścicielem serwisów rynekfinansowy.info, mdlaciebie.pl, mamonto.pl, ratkomat.pl i pozyczkacity.pl. Posiada własny CRM do zarządzania pozyskanymi leadami, ich monetyzacji i raportowania efektów, a także rozwija sieć afiliacyjną i własne call center.