Grupa SARE z niemal 30-proc. wzrostem przychodów!

4 września 2019

W pierwszym półroczu 2019 roku Grupa SARE zanotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 28 758 tys. zł, wobec 22 679 tys. zł w analogicznym okresie 2018 roku. Oznacza to, że sprzedaż wzrosła o 6 079 tys. zł, tj. o 27% rok do roku.  

 

Potwierdziły się szacunkowe dane finansowe, opublikowane przez spółkę SARE S.A. z początkiem sierpnia 2019 r. Zwiększenie skonsolidowanych przychodów Grupy Kapitałowej o 27% r/r jest
w szczególności wynikiem przejęcia przez SARE dwóch spółek: Sales Intelligence S.A., oferującej usługi marketingowe dla branży e-commerce oraz Fast White Cat S.A., zajmującej się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento. Dzięki tym przejęciom, znacznie zwiększyło się portfolio usług Grupy, które w konsekwencji koncentrują się obecnie na narzędziach i produktach dla branży e-commerce.

 

– Grupę SARE wyróżnia wiedza o użytkownikach sieci – ich intencjach zakupowych oraz innych danych behawioralnych, które wpływają na personalizację komunikacji i efektywne wspieranie sprzedaży. Obecnie, dzięki posiadanym przez nas kompetencjom, kluczowe dla całej Grupy Kapitałowej okazały się produkty oferujące wsparcie dla branży e-commerce. Wg naszych szacunków odpowiadają one za 44% skonsolidowanych przychodów w pierwszym półroczu 2019 r. Dla porównania, jeszcze w 2017 roku generowały jedynie 12% przychodów Grupy. – komentuje Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE S.A.

 

Intensywny rozwój usług Grupy w kierunku kompleksowej realizacji działań dla klientów, opartych na digital marketingu, wpłynął na plany spółki, dotyczące zmiany jej nazwy na Digitree Group S.A. Z uwagi na to, że e-mail stanowi obecnie uzupełnienie rozwiązań opartych na technologii, autorskich narzędziach i danych o zachowaniach oraz zainteresowaniach użytkowników sieci, spółka zdecydowała się postawić na usługi wspierające sprzedaż, zwłaszcza podmiotów z branży e-commerce. Decyzję o zmianie nazwy na Digitree Group S.A. podejmie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu 30 września 2019 r.

 

EBITDA Grupy SARE wyniosła w pierwszym półroczu 2019 r. 1 645 tys. zł, wobec 3 572 tys. zł w analogicznym okresie poprzedniego roku, natomiast skonsolidowana strata netto wyniosła 715 tys. zł, podczas gdy w tym samym okresie 2018 roku, zysk netto wyniósł 1 559 tys. zł. Wpływ na osiągnięty przez Grupę SARE wynik finansowy, miały m.in. następujące czynniki: redukcja liczby kampanii mailingowych klientów, związana z Rozporządzeniem RODO, którego skutki nie były jeszcze odczuwalne w I kwartale 2018 roku, zwiększenie się amortyzacji, związane z zakończeniem prac rozwojowych i wprowadzaniem usług projektów rozwojowych do sprzedaży, zaangażowanie zasobów ludzkich do procesu wdrażania synergii pomiędzy nowymi inwestycjami, tj. Sales Intelligence i Fast White Cat oraz Grupą Kapitałową, a także zmiany organizacji działania obsługi projektów IT i wprowadzenie automatyzacji obsługi klientów produktów abonamentowych w SARE.

– W ostatnich miesiącach podjęliśmy szereg czynności, które służą optymalizacji ponoszonych przez Grupę SARE kosztów. – dodaje Piekarski –  Rozpoczęliśmy proces pozyskiwania inwestorów do spółek Adepto oraz Cashback Services, wdrażamy plan synergiczny w Sales Intelligence, związany z przyznaną spółce dotacją z NCBiR, która ma przynieść zaplecze do obsługi baz danych w całej Grupie Kapitałowej. Ponadto, skupiliśmy swoją uwagę na wprowadzaniu spółki Fast White Cat do naszej Grupy, w tym przejęciu jej obsługi księgowej, a spółka VideoTarget nawiązała w ramach swojej sieci reklamy wideo współpracę z kilkoma największymi domami mediowymi. Liczymy na to, że niedawno wprowadzone programy optymalizujące koszty przyniosą zamierzone skutki do końca 2019 roku.

Efekty powyższych działań zauważalne są już przy porównaniu obu kwartałów br. –   skonsolidowana EBITDA GK SARE wzrosła z 533 tys. zł w I kwartale do 1 112 tys. zł w drugi kwartale 2019 r.

 

CAŁY RAPORT ZA 1H2019 MOŻNA PRZECZYTAĆ TUTAJ