SARE planuje zmienić nazwę na Digitree Group

22 sierpnia 2019

Właśnie poinformowaliśmy rynek o zamiarze zmiany swojej nazwy na Digitree Group S.A. Zmiana ta podyktowana jest intensywnym rozwojem usług Grupy SARE w kierunku kompleksowej realizacji działań dla klientów, opartych na digital marketingu.

 

Rebranding SARE S.A. ma na celu podkreślenie nowego zakresu kompetencji jakie oferuje cała Grupa Kapitałowa SARE. Obecnie, kluczowym celem Spółki jest wspieranie sprzedaży klientów, gdzie e-mail stanowi uzupełnienie rozwiązań opartych przede wszystkim na technologii, autorskich narzędziach oraz danych o zachowaniach i zainteresowaniach użytkowników sieci. Grupa dedykuje swoje działania zwłaszcza branży e-commerce. 9 sierpnia br. SARE poinformowała o niemal 30% wzroście skonsolidowanych przychodów w I półroczu 2019 r. w stosunku do I półrocza ubiegłego roku, co jest efektem wzrostów właśnie w ramach usług dla e-commerce.

– Zmiana nazwy na Digitree Group jaką właśnie zaproponowaliśmy jest podyktowana ewolucją całej Grupy Kapitałowej SARE w sferze oferowanych usług, za czym idzie zmiana struktury przychodów oraz zmiana struktury zatrudnienia. Jeszcze w 2017 roku 68% obrotów Grupy pochodziło z działań związanych z e-mail marketingiem, obecnie szacujemy, że jest to jedynie 37%. Natomiast wzrosty odnotowaliśmy w usługach dla branży e-commerce, które wg naszych szacunków, obecnie odpowiedzialne są za 44% przychodów Grupy w porównaniu do ok. 12% w 2017 roku. W Grupie Kapitałowej zwiększyła się też liczba programistów – z 17% w 2017 roku do 25% obecnie. komentuje Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu Spółki.

Sektor e-commerce rozwija się w Polsce bardzo szybko. Według szacunków Statista Digital Market Outlook pod koniec 2019 r. jego wartość wyniesie ok. 50 mld zł. Już teraz Polska znajduje się na 13. miejscu w zestawieniu najszybciej rosnących rynków e-commerce na świecie. Natomiast według badania IAB AdEx w 2018 roku e-mail marketing w Polsce zanotował dalsze wyhamowanie i jego udział w wydatkach na reklamę online spadł do 2,2%.

– Transformacja biznesu wydaje się być całkowicie naturalna, dostosowana do zmieniającego się otoczenia i sytuacji wewnętrznej, jednak możliwa jedynie ze względu na silne fundamenty, które stanowi autorska technologia. – dodaje Piekarski – Dzięki naszym obecnym kompetencjom strategia Grupy nastawiona jest w głównej mierze na wsparcie branży e-commerce.

Spółka zapewnia, że niezmienne pozostaną nazwy jej narzędzi, takie jak SAREsystem czy SAREhub, a także pozostałych brandów funkcjonujących w Grupie. Dokonane zostanie jedynie odświeżenie logotypów poprzez dodanie „by Digitree Group”. Firma chce, aby jej klienci oraz akcjonariusze rozumieli, że proponowane przez nią usługi, w ramach oferty całej Grupy, mają zintegrowany charakter, co wiąże się z bezpieczeństwem oraz optymalizacją kosztów.

SARE S.A. w 2018 roku zainwestowała w dwie spółki: Sales Intelligence S.A., oferującą usługi marketingowe dla branży e-commerce, a także Fast White Cat S.A., zajmującą się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento. Przejęcia zewnętrznych podmiotów uzupełniły portfolio usług Spółki, a także wniosły dużą wartość do aktualnie prowadzonej działalności, dzięki wiedzy o intencjach zakupowych internautów oraz doświadczeniu związanemu z platformą Magento. Współpraca ta poszerzyła kompetencje Grupy Kapitałowej SARE w obszarze e-commerce oraz umożliwiła wzajemną sprzedaż komplementarnych usług.

O zmianie nazwy zadecyduje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane na dzień 30.09.2019 r.