Grupa SARE z 39-procentowym wzrostem przychodów w I kwartale 2019 r.

23 maja 2019

Przychody spółek, wchodzących w skład Grupy Kapitałowej SARE, wyniosły w I kwartale bieżącego roku 13 967 tys. zł wobec 10 059 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Grupa osiągnęła stratę netto na poziomie 360 tys. zł i wynik EBITDA na poziomie ok. 533 tys. zł.

 

Dynamiczny wzrost skonsolidowanych przychodów jest wynikiem przejęcia przez SARE S.A. w 2018 roku dwóch spółek, tj. Sales Intelligence S.A., oferującej usługi marketingowe dla branży e-commerce, a także Fast White Cat S.A., zajmującej się wdrożeniami sklepów internetowych na platformie Magento. Transakcje te poszerzyły portfolio usług Grupy SARE, co umożliwiło jej stabilny wzrost przychodów, mimo niesprzyjających trendów na rynku e-mail marketingu, na którym działa SARE S.A., związanych m.in. z wpływem Rozporządzenia RODO na kampanie marketingowe, realizowane przez klientów Grupy.

Najnowsze badanie IAB/PwC adex 2018 wskazuje na wzrost wydatków na reklamę internetową na poziomie 13% r/r, jednocześnie akcentując spadek wydatków na działania związane z e-mail marketingiem o 19% r/r. Dzięki decyzji o dywersyfikacji oferty produktowej Grupy SARE i podążaniem za dominującymi kierunkami światowej reklamy online, nasze przychody utrzymują się znacznie ponad trendami wzrostowymi, występującymi na rynku. – komentuje Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE S.A.

Na wynik finansowy Grupy Kapitałowej w I kwartale 2019 roku wpłynęło zwłaszcza zwiększenie się amortyzacji związane z zakończeniem prac rozwojowych; duże zaangażowanie zasobów ludzkich, w związku z uruchomieniem projektów, mających na celu wdrożenie synergii w Grupie SARE (m.in. Fast White Cat S.A.); wejście w życie rozporządzenia RODO, którego skutkiem było zredukowanie liczby kampanii mailingowych klientów Grupy; poniesienie kosztów restrukturyzacji w zakresie automatyzacji obsługi klientów produktów abonamentowych, a także zmiany organizacji działania obsługi projektów IT.

SARE obecnie koncentruje swoje działania na ciągłym poszerzaniu kompetencji Grupy Kapitałowej oraz na komplementarnej sprzedaży swoich usług.

 

Zachęcamy do lektury całego raportu po TYM LINKIEM