Szacunkowe wyniki Grupy SARE

17 sierpnia 2018

Grupa SARE opublikowała szacunkowe wyniki za pierwsze półrocze 2018 roku. Szacunkowe przychody Grupy w tym okresie wyniosły ok. 22 679 tys. zł, a więc o ok. 238 tys. zł więcej niż w analogicznym okresie roku 2017. Wzrost odnotowano także przy wskaźniku EBITDA, który wyniósł ok. 3 572 tys. zł, co daje 9. % wzrost w stosunku do roku 2017.

Kolejne wzrosty przychodów to dowód na to, że nasza Grupa stale się rozwija, jest stabilna, a jej wzrosty odnotowywane są regularnie. Wygenerowane przychody są zasługą naszego modelu biznesowego , który jest nastawiony na kolejne inwestycje w spółki, które wspomagają rozwój technologiczny Grupy SARE. Od kwietnia br. jesteśmy właścicielami spółki Sales Intelligence SA, która uzupełnia naszą ofertę o działania w modelu performance marketingu” – powiedział Dariusz Piekarski, Prezes Zarządu SARE SA.

Od lutego 2018 r. SARE SA posiada nowego większościowego akcjonariusza Polinvest 7 S.a.r.l., który należy do funduszu inwestycyjnego 21 Concordia.

Nasz nowy akcjonariusz – Polinvest 7 S.a.r.l., mocno wspiera nas swoim wieloletnim doświadczeniem oraz znaczącym kontaktom biznesowym, co w dużym stopniu wpływa na procesy akwizycyjne. ” – dodał Dariusz Piekarski.

W marcu tego roku doszło do połączenia spółki Teletarget Sp. z o. o. ze spółką Salelifter sp. z o.o. w celu optymalizacji struktury kapitałowej Grupy SARE oraz kosztów związanych z jej funkcjonowaniem. Dodatkowo w ciągu ostatniego roku Grupa SARE powiększyła się o 2 nowe spółki – MarketNews 24 Sp. z o.o. oraz Sales Intelligence SA.

Wpływ na wyniki Grupy w pierwszym półroczu 2018 roku miały włączenia do konsolidacji spółek Sales Intelligence SA oraz MarketNews24 Sp. z o.o. Dodatkowo wzrosły wartości odpisów  amortyzacyjnych  związanych głównie  z  zakończonymi  pracami  rozwojowymi Grupy” – powiedział Tomasz Kuciel, Członek Zarządu SARE SA.

 

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne dane opublikowane zostaną 5 września br. w raporcie okresowym za pierwsze półrocze 2018 r.